Analiza SWOT

Analiza SWOT przedsiębiorstwa jest chyba jedną z najbardziej znanych metod. Jednak z doświadczenia wiem, że wiele osób robi to niekoniecznie dobrze. Dlatego w tym artykule pokaże, jak to zrobić i po co jest nam taka analiza potrzeba. W końcu jestem zdania, że powinniśmy robić rzeczy, które nam się przydają i pomagają w rozwoju firmy.

Zastosowanie analizy SWOT/TOWS

Głównym powodem tworzenia analiz tego typu jest rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim otoczeniu rynkowym oraz otoczeniu ogólnym. Następnie analizujemy samo przedsiębiorstwo. Mając takie informacje, możemy stworzyć plan działania i zabezpieczyć się przed zagrożeniami.

Podstawa analizy SWOT/TOWS jest wypisanie z jednej strony zagrożeń(T) i szans (O), a z drugiej słabości(W) i atutów(S). Przedstawienie liter ma tutaj znaczenie, wskazuje, według jakiej kolejności analizujemy całość. W pierwszym przypadku jest wyjście od własnych kompetencji firmy, które powinny być wykorzystane następnie przy analizie czynników zewnętrznych. Tego typu analiza jest najczęściej spotykaną formą

W drugim przypadku, dla analizy TOWS, zaczynamy od zewnętrznych zagrożeń i szans, które następnie konfrontujemy z zasobami i słabościami firmy. Ten kierunek analizy jest według mnie dużo lepszy przy zapobieganiu problemom, które mogą wyniknąć w wyniki różnych sił, które pojawiają się na rynku.

Analiza szans i zagrożeń

Przygotowując analizę, potrzebujemy danych, tutaj ich źródłem mogą być rozmaite źródła: koniunkturalne, demograficzne, technologiczne, polityczne, ekologiczne, kulturowe i inne. Różne wydarzenia mogą nagle otworzyć nam nowe możliwości – szanse.

Największą trudnością jest dostrzeżenie zawczasu wydarzeń. W końcu po wystąpieniu to, każdy wiedział, że tak będzie. Jednak tylko świadome osoby potrafią dostrzec i połączyć, że sobą fakty przed czasem. Trafność tego typu analiz zależy w co najmniej takim samym stopniu od intuicji analityka jak od precyzyjnych wyliczeń i prognoz.

Podczas oceniania szans i zagrożeń możemy wyróżnić cztery typowe sytuacje. Są to kolejno:

 • Idealna okazja, gdy dużym szansą towarzyszy stosunkowo niskie ryzyko
 • Interes ustabilizowany, stwarzając niewiele okazji, ale stosunkowo pewny zysk
 • Interes spekulacyjny, cechuje się wysoką kumulacją szans i zagrożeń
 • Przedsięwzięcia kłopotliwe otrzymujemy, gdy przewidywany rozwój rynku nie stwarza szans rozwoju, a przy tym mamy sporo zagrożeń
Zagrożenia / Szanse Duże Małe
Małe Idealna okazja Interes ustabilizowany
Duże Interes spekulacyjny Przedsięwzięcia kłopotliwe

Identyfikacja atutów i słabości

Znajomość własnych atutów i słabości ma ogromne znaczenie w tworzeniu realistycznej rynkowej strategii przedsiębiorstwa. Firma, która ma więcej silnych stron niż słabszych w porównaniu z konkurencją ma przewagę rynkową. Może dużo łatwiej skorzystać z szans jakie daje nam otoczenie zewnętrzne.

Czym więc jest silna strona (atut)? To elementy aktywów, które pozwalają nam łatwiej niż naszym konkurentom rywalizować na ryku, realizując nasze cele. Umożliwiają nam one zdobycie dodatkowych korzyści lub obniżenie kosztów. Słabościami oczywiście nazywamy przeciwieństwo atutów.

Przykład analizy SWOT

Mamy już za sobą listę podstawowych informacji, więc możemy przejść na stworzenie przykładowej analizy. Procedura tworzenia takiej analizy może wyglądać następująco:

 1. Identyfikacja czynników ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa
 2. Ustalenie kryteriów oceny każdego z czynników
 3. Ustalenie punktowej skali
 4. Ocenienie wybranych czynników według wybranej skali
 5. Analiza uzyskanych danych

Nasza analiza będzie dotyczyć fikcyjnej agencji interaktywnej. Nie będę tutaj robił pełnej analizy (nie wszystkie czynniki będą wymienione) ale pokaże jak ją zrobić.

Zaczynamy od analizy mocnych i słabych stron.

Waga Mocne Strony (S) Waga Słabe strony (W)
0,3 Podejście specjalistyczne [S1] 0,2 Doświadczenie [W1]
0,4 Doświadczenie techniczne [S2] 0,5 Znajomość potrzeb [W2]
0,1 Zaplecze techniczne [S3] 0,3 Community [W3]
0,2 Nagrody
Suma
wag
1 Suma
wag
1

Po analizie wewnętrznej pora na analizę zewnętrzną czyli szanse i zagrożenia.

Waga Szanse (O) Waga Zagrożenia (T)
0,5 Digitalizacja [O1] 0,5 Zmniejszenie budżetów [T1]
0,3 Młodsze pokolenie [O2] 0,2 Rozproszenie rynku [T2]
0,2 Outsorcing [O3] 0,3 Ceny reklam [T3]
Suma
wag
1 Suma
wag
1

Duża część analiz kończy się na tym etapie. Daje to jakieś informacje ale to dopiero początek. Teraz musimy zestawić otrzymane informacje.
Warto tutaj powiedzieć sobie co to są interakcje. Przykładowo, jeśli mocna siła pomaga nam w wykorzystaniu szansy to oznaczamy to jako 1, jeśli nie to 0. Analogicznie postępujemy z każdym innym zestawieniem, czyli jak ma znaczenie to 1, jak nie ma to 0.
Zestawienie informujące czy mocne strony pomogą w wykorzystaniu szans na rynku

Mocne strony / Szanse [O1] [O2] [O3] Waga Interakcje Iloczyn wag i interakcji Ranga
[S1] 1 0 1 0,3 2 0,6 1
[S2] 0 0 1 0,4 1 0,4 2
[S3] 1 0 1 0,1 2 0,2 4
[S4] 0 1 1 0,2 2 0,4 3
Waga 0,5 0,3 0,2
Interakcje 2 2 4
Iloczyn wag i interakcji 1 0,6 0,8
Ranga 1 3 4
Suma interakcji 15
Suma iloczynów 4

Zestawienie czy słabe strony mogą zniwelować szanse

Słabe strony / Szanse [01] [02] [03] Waga Interakcje Iloczyn wag i interakcji Ranga
[W1] 0 0 1 0,2 1 0,2 3
[W2] 1 1 1 0,5 3 0,5 1
[W3] 0 0 1 0,3 1 0,3 2
Waga 0,5 0,3 0,2
Interakcje 1 1 3
Iloczyn wag i interakcji 0,5 0,3 0,6
Ranga 2 3 1
Suma interakcji 10
Suma iloczynów 2,4

Analogicznie robimy jeszcze:

 • Zestawienie czy mocne strony mogą zniwelować zagrożenia
 • Zestawienie czy słabe strony mogą spowodować wystąpienie zagrożeń

Mając tak przygotowane analizy, tworzymy zestawienie zbiorcze.

Kombinacje Suma interakcji Suma iloczynów
Mocne strony (S) / Szanse (O) 15 4
Słabe strony (W) / Szanse (O) 10 2,4
Mocne Strony (S) / Zagrożenia (T) 14 3,8
Słabe strony (W) / Zagrożenia (T) 11 3,2

Mając te wszystkie zestawienia, możemy przejść do ich interpretacji. Przykładowo, mocne strony przedsiębiorstwa pozwalają nam mocno wykorzystać nadarzające się szanse rynkowe. Do tego mogą zapobiec zagrożeniom. Polecić można więc wstępnie zaryzykowanie i mocne skorzystanie z szans poprzez inwestycje w rynek.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Szybki kontakt

Klikając powyższy przycisk, wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.
POROZMAWIAJMY

Potrzebujesz pomocy?

Telefon

790 691 371

Email

kontakt@przemyslawolesinski.pl

LUB
0
Jestem ciekaw Twojej opinii. Zostaw komentarz.x